DeltaMove

DELTA Group tham gia Chương trình “Vì Môi trường xanh quốc gia 2018”

Sáng 8/12/2018, DELTA Group tham gia Chương trình “Vì Môi trường xanh quốc gia 2018” do Hội BVTN &MT Việt Nam phối hợp với Tổng Cục Môi trường, Tạp chí Thực phẩm & Sức khỏe, cùng nhiều đơn vị khác như: Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Tp.Hồ Chí Minh, đã chính thức…